Referencie Mgr. Milan Ištván, zakladateľ spoločnosti INFO PARTNER, s.r.o., bol po ukončení štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na CFPJ v Paríži v roku 1998 zvolený za poslanca Národnej rady SR, kde pracoval Výbore NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a v Spoločnom parlamentnom výbore SR a EÚ.

V rokoch 2002 až 2009 pracoval ako výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP).

Od augusta 2009 do novembra 2010 bol riaditeľom pre verejnú správu v spoločnosti Logica Slovakia, s.r.o. Od novembra 2010 je prezidentom Partnerstiev pre prosperitu.

V rôznych pozíciách či projektoch pracoval napríklad tiež pre Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo financií SR, Cisco Systems Slovakia, s.r.o., SAP Slovakia, IBM Slovakia, CGI Slovakia, DCB Brno ČR, PRISMA Solutions Austria, Die Berater Slovakia, DEXTERA Consulting Atény, DATALAN, a.s., VVMZ, s.r.o., Ůrad vlády SR, Atos It Solutions and Services, Creatio, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. ľubica Laššáková