Ponuka služieb


Poradenstvo:

- Poradenstvo v oblasti využitia fondov EÚ na projekty informatizácie spoločnosti,
- Vytváranie a realizácia stratégie rozvoja a prevádzkovania informačných systémov (IS),
- Vypracovanie koncepcií rozvoja IS pre regionálnu i komunálnu samosprávu v zmysle zákona o ISVS,
- Konzultácie pre vybudovanie reportingového a rozpočtového systému, spracovanie podkladov.

Marketing:

- Marketingové a Public Relations poradenstvo,
- Direct Marketing,
- Organizovanie konferencií, seminárov a iných podujatí,
- Poradenstvo a správa v oblasti sociálnych sietí,
- Fotografické služby, realizácia videozáznamov.